Vergoedingen en Tarieven

Kosten voor Generalistische Basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor heeft u een schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig en dient u er rekening mee te houden dat op generalistische ggz het eigen risico (minimaal 385 euro) van toepassing is.

Hieronder vindt u een lijst van zorgverzekeraars waar onze praktijk een contract mee heeft. Als u bij één van onderstaande maatschappijen bent verzekerd worden de kosten door ons rechtstreeks bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd. (Het volledige overzicht is te bekijken via https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/saapke-postma-psychologenpraktijk.)

De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, ONVZ, DSW, ASR, Stad Holland, of Caresco (Promovendum, BeSured, National Academic)

Bent u ergens anders verzekerd dan sturen wij u de factuur en dient u deze zelf aan ons te betalen en deze vervolgens zelf in te dienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, krijgt u ongeveer 75% van de kosten vergoed. Het is altijd verstandig om hierover informatie bij uw ziektekostenverzekeraar op te vragen.

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet meer per gesprek maar per behandeling, een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een ander maximum tarief, vastgesteld door de NZa. Tijdens de intakefase bepaalt de psycholoog samen met u onder welk zorgzwaarteproduct uw klachten vallen.

Zorgzwaarteproducten:

Kort: maximale duur 294 minuten

Middel: maximale duur 495 minuten

Intensief: maximale duur 750 minuten

Chronisch: maximale duur 750 minuten

Transitieprestatie (intake): maximale duur 120 minuten

Het is goed om te weten dat niet alles door de ziektekostenverzekering wordt vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden, gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar. Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-V, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. Behandeling voor burn-out, aanpasssingsstoornis of relatietherapie valt daar niet onder.

DE RESTITUTIEPOLIS

Alle behandelingen bij alle zorgverleners worden vergoed volgens normale tarieven; het maakt niet of deze wel of niet gecontracteerd is.

DE NATURAPOLIS

Alleen behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners worden vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan wordt niet de volledige behandeling vergoed.

DE BUDGETPOLIS

Alleen behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners worden vergoed. Het aantal gecontracteerde zorgverleners is heel beperkt.

Tarieven

Uiteraard staat het u vrij om ook zonder ziektekostenvergoeding in aanmerking te komen voor psychologische hulp. Wij rekenen voor niet verzekerde zorg het NZA-tarief van € 114,80 per consult van 45 minuten (individueel) en €160,= per consult (2 personen).