Over

Saapke Postma is GZ psycholoog BIG geregistreerd en Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie. Deze combinatie maakt dat ze de (werkende) mens in zijn of haar levensvraagstukken nog completer kan begeleiden.

Op dit moment verricht zij naast haar GZ praktijk ook werkzaamheden die gericht zijn op samenwerkingsvraagstukken, coaching, advisering en hulpverlening aan volwassenen die zich voorbereiden op of deelnemen aan het arbeidsproces. Saapke Postma heeft zich gespecialiseerd in loopbaan- en carrièrevraagstukken, bijpassend competentieonderzoek, het ontwikkelen van stressbestendigheid en het omgaan met gezondheidsklachten. In haar manier van werken is zij oplossingsgericht en gaat zij uit van persoonlijke mogelijkheden en aandacht voor situationele factoren.

Naast haar professie als GZ psycholoog, loopbaancoach, registerpsycholoog NIP en supervisor is zij mede-eigenaar van De Boer c.s. te Leeuwarden (Friesland).