Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de rekening. Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren.

Dus heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Wat kunt u doen:

* Een klacht indienen bij uw psycholoog
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u in begeleiding bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

* Klachtenregeling NIP
Mocht een gesprek met uw psycholoog en/of een collega-psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Het College van Toezicht neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure leest u op www.psynip.nl.

Hieronder vind u het kwaliteitsstatuut

kwaliteitsstatuut 2022