Maatwerk is het uitgangspunt

Uitgeput, zorgen, verdriet, slapeloosheid, stress, conflicten thuis of op het werk kunnen de balans in uw leven ernstig verstoren. Dan kan het zo zijn dat u gewoon even hulp nodig hebt om weer evenwicht te laten ontstaan. Met deskundige psychologische begeleiding en aandacht creëren we weer greep op het leven en leert u herkennen en erkennen wat nodig is om weer in uw kracht te komen staan. Naast een persoonlijke intake vult u ook 1 of 2 vragenlijsten in. We stellen vooraf een diagnose om goed inzicht te krijgen zodat we u adequaat kunnen begeleiden bij uw vraag en het zoeken naar oplossingen. In een op maat gemaakt begeleidingsplan wordt samen met u bekeken welke aanpak het beste past om een positieve bijdrage te leveren aan uw situatie.

U bent uniek en daarom is maatwerk het uitgangspunt! De psycholoog werkt op verschillende manieren met u samen om u te helpen. Individuele gesprekken, telefonische contacten, e-mailcontacten enz. Een standaard gesprek duurt 45 minuten.

Aanmelden, Afzeggen en Wachttijden

Aanmelden
Gewoon even bellen met 058 2127179 en een eerste afspraak maken. Mailen (info@saapkepostma.nl) of via het contactformulier op deze site kan ook. NB. Voor de vergoeding door de verzekeraar (wordt vergoed vanuit de basisverzekering) is een verwijzing van de huisarts nodig. Het eerste gesprek, of de eerste twee gesprekken, hebben het karakter van een intake en bekijken we samen wat er speelt en welk plan van aanpak voor de begeleiding er nodig is.

Heeft u vragen of wilt u weten of ik helpen kan? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.

Afspraak afzeggen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een afspraak heeft plaatsgevonden. Als u korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak de afspraak afzegt of niet komt wordt er 45 euro bij u in rekening gebracht. Zeg daarom altijd tijdig telefonisch af.  Bij afwezigheid kunt u altijd de voicemail inspreken of een email sturen.

Wachttijden 

Door een grote toename van aanmeldingen zijn wij genoodzaakt van 1 april 2019 tot 1 juli 2019 een intake-stop te hanteren.

Wanneer u zich vanaf  1 juli 2019 aanmeldt (telefonisch of via het contactformulier) kunt u binnen 2 weken terecht voor een intake gesprek, waarna we met u meteen vervolgafspraken plannen.

DESKUNDIGHEID

De gezondheidszorgpsycholoog  is een eerstelijnspsycholoog, dat wil zeggen dichtbij huis, iemand die een probleem snel en praktisch aanpakt. De gezondheidszorgpsycholoog is een generalist: de behandelingen zijn toegankelijk voor mensen die om uiteenlopende reden hulp nodig hebben. Voor alle leeftijden, opleidingsniveaus en achtergrond. Biedt zelfstandig psychodiagnostiek en indicatiestelling, samen met kortdurende psychologische behandeling, verwijzing, preventie en consultatie. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten.

BEHANDELVORMEN

De gezondheidszorgpsycholoog biedt individuele behandeling en partnerrelatiebehandeling. De gezondheidszorgpsycholoog werkt generalistisch en eclectisch. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van technieken en therapeutische richtingen binnen de psychologie die vanuit wetenschappelijk onderzoek bewezen hebben de beste resultaten te geven.

Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijzen en methoden. De meest gebruikte therapeutische methoden binnen onze praktijk zijn cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, ACT en EMDR.

RESULTATEN

Over het algemeen zijn vijf tot acht gesprekken met een psycholoog voldoende om weer zelfstandig verder te kunnen.

De psycholoog helpt u om anders naar uzelf en uw omgeving te kijken. Samen ontdekt u waarom u bijvoorbeeld angstig of depressief bent en hoe u daarmee kunt omgaan. Ook leert u om te voorkomen dat dezelfde klachten steeds weer terugkomen.

"Pluspunten van dé psycholoog in de eerste lijn"