Tarieven en Polissen

Kosten voor Generalistische Basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor heeft u een schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig en dient u er rekening mee te houden dat op generalistische ggz het eigen risico (385 euro)van toepassing is.

Als u bij De Friesland, Zilveren Kruis, DSW, ASR, Stad Holland, of Caresq (Promovendum, BeSured, National Academic) bent verzekerd worden de kosten door ons rechtstreeks bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd. Aangezien wij met andere verzekeraars geen contract hebben sturen wij u de nota op en dient u deze zelf aan ons te betalen en deze vervolgens in te dienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, wordt er doorgaans ongeveer 75% van de kosten vergoed.

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet meer per gesprek maar per behandeling, een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een ander maximum tarief, vastgesteld door de NZa. Tijdens de intakefase bepaalt de psycholoog samen met u onder welk zorgzwaarteproduct uw klachten vallen.

Zorgzwaarteproducten:

  • Kort: maximale duur 294 minuten
  • Middel: maximale duur 495 minuten
  • Intensief: maximale duur 750 minuten
  • Chronisch: maximale duur 750 minuten
  • Transitieprestatie (intake): maximale duur 120 minuten

Het is goed om te weten dat niet alles door de ziektekostenverzekering wordt vergoed. Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden, gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar. Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-IV, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-IV worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als “stoornis”. Behandeling voor burn-out, aanpasssingsstoornis of relatietherapie valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Uiteraard staat het u vrij om ook zonder ziektekostenvergoeding in aanmerking te komen voor psychologische hulp. Wij rekenen voor niet verzekerde zorg een tarief van € 90,= per consult (45 minuten).

DE RESTITUTIEPOLIS

Alle behandelingen bij alle zorgverleners worden vergoed volgens normale tarieven; het maakt niet of deze wel of niet gecontracteerd is.

DE NATURAPOLIS

Alleen behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners worden vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage.

DE BUDGETPOLIS

Alleen behandelingen bij gecontracteerde zorgverleners worden vergoed. Het aantal gecontracteerde zorgverleners is heel beperkt.

Contact

Contact Info

Uw Naam (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Onderwerp

Uw Bericht