Relatieproblemen

In iedere relatie komen wel eens problemen voor. We spreken van relatieproblemen als partners de problemen samen niet meer op kunnen lossen.

Vaak blijf je allebei in een kringetje rond draaien zonder dat je een oplossing ziet om hier uit te komen. Soms zijn de problemen terug te voeren op een gebrek aan communicatie. Soms ontstaan problemen door stress, druk van het huishouden en werk, opvoedingsproblemen, ziekte van één van de partners of één van je kinderen, vreemdgaan of problemen met de intimiteit. Ook kunnen verwachtingen en behoeften van beide partners uit elkaar zijn gegroeid zodat je elkaar niet meer goed begrijpt.

wat doet de gezondheidszorgpsycholoog?

Vanaf de eerste afspraak praat de gezondheidszorgpsycholoog met beide partners over de ontstane situatie. Door deze gesprekken krijg je inzicht in elkaar en in jullie communicatiepatronen. Je leert om in de toekomst eigen en gezamenlijke problemen aan te pakken, de spanningen binnen de relatie te doorbreken, gezond te communiceren met begrip voor elkaar en respect voor de verschillen die er zijn. Of wanneer jullie relatie niet meer te redden valt op een goede manier afscheid van je relatie te nemen.

Let op de zorgverzekeraar vergoedt geen behandeling die gericht zijn op relatievraagstukken. De kosten van relatiebegeleiding moet je zelf betalen.