Psychologenpraktijk MSc. Saapke Postma

Saapke Postma is Arbeid & Organisatiepsycholoog en Gezondheidspsycholoog. In de
psychologenpraktijk te Leeuwarden wordt gezondheidszorg (GZ) psychologie
gecombineerd met arbeidspsychologie.

NIP.

Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg. Het NIP stelt dan ook vakbekwaamheidseisen aan geregistreerde psychologen. Het NIP ziet het als taak om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog te bewaken en te borgen. Hiervoor heeft het NIP verscheidene kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals de NIP Registratieregelingen. Hierin zijn kwaliteitscriteria opgenomen waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Met een  NIP-registratie laat de psycholoog zien dat hij/zij professioneel met het vakgebied bezig is. Daarnaast geeft de NIP-registratie vaak aan met welk deelgebied binnen de psychologie een psycholoog zich bezig houdt.

Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie is primair opgeleid in de arbeids- en organisatiepsychologie of in de klinische psychologie. Deze psychologen werken op het snijvlak van beide gebieden en bevorderen het welzijn en gezondheid binnen arbeidssituaties.

Klik hier voor meer informatie over het NIP

BIG.

Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. De Wet BIG vormt het wettelijk kader voor de regeling van beroepen in de gezondheidszorg. Onder deze wet vallen acht basisberoepen, waaronder dat van gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) en psychotherapeut.  Daarnaast vallen ook de specialisaties Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog onder de Wet BIG.

De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen en problemen in de levenssfeer. Ook behandelt een gz-psycholoog de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling. Nederland heeft ongeveer 12.500 gz-psychologen. Ongeveer de helft daarvan is aangesloten bij het NIP.

Klik hier voor meer informatie over het BIG-register

"Pluspunten van dé psycholoog in de eerste lijn"