Klachtenregeling

nature-fashion-person-woman

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de rekening.
Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Dus heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Wat kunt u doen:

* Een klacht indienen bij uw psycholoog
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u in begeleiding bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

* Klachtenregeling NIP
Mocht een gesprek met uw psycholoog en/of een collega-psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Het College van Toezicht neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure leest u op www.psynip.nl.

Contact

Contact Info

Uw Naam (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Onderwerp

Uw Bericht